Office on sell

बालुवाटार, खुर्सानिटार चोकमा ४ कोठाको अफिस बिक्रीमा छ : उपलब्ध सामानहरु, अफिस टेबल -४, कुर्सि- ५, स्टिल आराम कुर्सि- १ (३ सिट वाला), ३ कोठामा कारपेटिंग, ५ ओटा झ्यालमा पर्दा, १ लाइन फोन, इन्टरनेट, नेट्वोकिंग, किचेन सामग्री, आदि । पानी र पार्किङ्ग भएको ।
मूल्य रु: १५००००।०० दिने फिक्स मूल्य : १२००००।००
सम्पर्क गर्नु होला: ०१४४१०५२२, ९८५१०५५७४०

Contact

More Real Estate Ads