House sell in thankot kathmandu

House sell in thankot kathmandu

थानकोट मेन हाईवे देखी कारीब ९०० मिटर नजिकै १० फिटे बाटो भएको कारीब ५ आना २ पैसा मा बनेको साढे १ तले घर र २ कोठा १ ट्वाईलेट भएको छुट्टै टहरा पुरै कम्पाउन्डिङ्ग र फलामे स्लाईडिङ्ग गेट भित्र कार पार्किङ्ग तथा ट्युबेल बोरिङ्ग पानी र सर्कारी खानेपनी बिजुली को सुबिधा भयको घर तुरुन्त बिकृमा छ । डाईरेक्ट खरिद्को लागी घर धनी को फोन ९८४१७८४६९३ वा ९८२३५६०२४९ मा कुनै सङ्कोच नमानी कल गर्नु होला
house sell in kathmandu, land sell in kathmandu, cheap house sell in kathmandu, low cost home sell in kathmandu, home, land, house, rent sell lease, free house in kathmandu., house sell in nepal, sweet home

Contact

More For Sale Ads