Drainage and Septic Tank Cleaning service in Kathmandu Nepal

Drainage and Septic Tank Cleaning service in Kathmandu Nepal

Call 🤙 9861607898 सस्तो मुल्यमा आधुनिक प्रबिधि बाट  दक्ष कामदारहरुद्वारा तपाईंको घर आगन टोलमा ढल जाम खोल्नु परेमा वा सेफ्टि ट्याङ्कि भरिएर खाली गर्नुपरेमा हामीलाई तुरुन्तै सम्झिनुहोस ।
सम्पर्क नम्बर : ९८६१६०७८९८ (9861607898)
If you have problems regarding drainage (dhal) or septic tank (safety tank, safty tank) then please do remember us. We are ready to help you at any moment. 

Contact